Historia i HIS

Wojna obronna 1939

 1. Atak niemiecki na Polskę 1 września 1939r 4:45 na Westerplatte
 2. Bitwa graniczna 1-3 września
 3. Wypowiedzenie wojny przez Anglię i francję Niemcom 3 września „Dziwna wojna”
 4. Największa bitwa wojny obronnej pod Bzurą (koło Kutna) dow. gen. Kutrzeba.
 5. „Polskie Termopile” - bitwa pod Wizną
 6. Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939r. - „nóż w plecy”, nazywamy to także IV rozbiorem
 7. Polski. Część żołnierzy walczyło a część poddała się.
 8. Rząd Polski uciekł do Rumuni gdzie został internowany, tak jak i wielu polskich żołnierzy.
 9. Przyczyny Przegranej Polski w 1939r.
  • Przewaga Niemiec 2:1 w żołnierzach
  • Przewaga Niemiec 4:1 w czołgach
  • Przewaga Niemiec 5:1 w samolotach
  • Atak ZSRR, dwa fronty
  • Brak pomocy ze strony Anglii i Francji

Blitzkreig. Działania na frontach 1939-1940

 1. Wojna zimowa 1939/40
 2. W 1940r. niemcy atakują Danię. Dania w 1940r poddała się bez walki, następnie niemcy zaatakowały norwegię która posiadała dużo ropy naftowej i ciężkiej wody. Na pomoc norwegom przybyli anglicy i polacy z Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Bitwa rozegrała się o Narwik ale niemcy ją ostatecznie wygrali. Faszysta norweski Qusling był kolaborantem którego oddziały wojskowe atakowały armię norweską od tyłu.
 3. Wojna we francji 1940r. Francuzi byli przygotowani na atak niemiecki na lini Maginota, jednak III rzesza w czerwcu 1940r ominęły linię atakując od strony Beneluksu (Belgi). Armia francuska była bardzo dobrze wyposażona, mieli oni również dużo żołnierzy ale mimo pomocy ze strony Anglii i armii polskiej nie miała ducha walki i po 6 tygodniach walk skapitulowała. Marszałek Pétain który podpisał akt kapitulacji kolaborował z niemcami i na południu francji utworzył Państwo Francuskie ze stolicą w Vichy.
 4. Bitwa o Anglię 1940r. Była to bitwa powietrzna między RAF a Luftwaffe. Anglikom pomagali piloci z wielu państw, między innymi polacy (dywizjony 301-3), czesi, kanadyjczycy i piloci z RPA. Anglicy posiadali również enigmę którą przywieźli polscy matematycy, oraz posiadali radary. Anglicy zwyciężyli i Hitler postanowił odłożyć inwazję na wielką brytanię.
 5. Wojna na Bałkanach maj 1941. W Jugosławii walki trwały o wiele dłużej, szczególnie z Serbami, co spowodowało że Hitler przesunął atak na ZSRR z 26 maja na 22 czerwca. Grecję zaatakowały Włochy ale armia Włoska nie dała rady dlatego na pomoc przybyli Niemcy. Na pomoc armii greckiej przybyli Anglicy, jednak szybko ewakuowali się na kretę. uciekli do egiptu

Europa pod okupacją

W europie zachodniej była łagodna okupacja, życie toczyło się w miarę normalnie, jedynie zwalczano ruch oporu oraz po 1942r aresztowano osoby pomagające żydom. W europie wschodniej niemcy stosowali masowy terror: łapanki, wywózki do przymusowej pracy do niemiec i tam powstały obozy koncentracyjne.

Holocaust

zagłada żydów. Niemcy na początku okupacji kazali żydom nosić żółte gwiazdy dawida, następnie utworzono getta, gdzie były straszne warunki, gdyż brakowało żywności i lekarstw, ludzie masowo umierali z głodu i chorób.

Największe getta to

W kwietniu 1943r w Warszawskim getcie wybuchło powstanie, młodzi żydzi z Żydowskiej Organizacji Bojowej rozpoczęli powstanie. Na ich czele stał Mordechai Anielewicz (zginął) i Marek Edeman. Walczyli oni o godną śmierć. Niemcy po konferencji WANNESE pod Berlinem w 1942r postanowili “ostatecznie rozwiązać kwestię żydowską” likwidując getta i wywożąc żydów do obozów koncentracyjnych.

Największe obozy koncentracyjne:

Niemcy również masowo rozstrzeliwali żydów, na przykład pod kijowem w Babimjaże 35 tysięcy żydów zamordowano. Podczas II wojny światowej zamordowano około 6 milionów żydów, jest to około 70% populacji

Wielka kolacja

Polskie państwo podziemne

 1. Dwudziestego siódmego września 1939r. w walczącej jeszcze warszawie oficerowie i politycy powołali do życia konspiracyjną organizację „Służba Zwycięstwu Polski” (SZP). Na jej czele stanął generał Michał Tokażewski-Karasiewicz.
 2. Powołanie do życia Związku walki zbrojnej (ZWZ) luty 1940r. na czele z generałem Stefan Rowecki Grot. Podziemie zbrojne prowadziło wywiad na rzecz aliantów zachodnich, sabotaż oraz przygotowywało się do ewentualnego powstania zbrojnego
 3. Mały sabotaż to akcje organizowane głównie przez młodzież, harcerzy z Szarych Szeregów. Celem małego sabotażu było podtrzymywanie wiary polaków w Dalszą walkę i zwycięstwo oraz pokazanie Niemcom że Polacy się nie poddali. Przykładowe akcje
  • Malowanie znaków Polski Walczącej
  • Śpiewanie piosenek
  • Bojkot kin
 4. Powstanie w lutym 1942r. Armii Krajowej. Wszystkie małe organizacje i ZWZ utworzyły jedną podziemną Armię Krajową. AK była największą podziemną organizacją wojskową. Nowym dowódcą był generał „Bur” Komorowski.

Komuniści polscy i ich program w czasie drugiej wojny światowej

 1. W styczniu 1942 roku Stalin powołał Polską Partię Robotniczą (PPR), która głosiła hasła ludowe i demokratyczne a nie komunistyczne, gdyż sądzono słusznie, że komunizm jest mało popularny wśród polaków. Na czele PPRu stanął Mołojec, którego inni komuniści zabili. Następnie przywódcą został Paweł Findler którego zabiło gestapo. Kolejnym Władysław Gomułka. Powołali oni własną partyzantkę (Gwardię Ludową, GL) która zmieniła później nazwę na Armię Ludową.
 2. Wanda Wasilewska w 1943 roku utworzyła Związek Patriotów Polskich który miał krzewić patriotyzm i pomagać Polakom w ZSRR. Utworzyli oni w 1943 roku I Dywizję Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Na jej czele stał pułkownik Zygmunt Berling. Dywizja ta razem z Armią Czerwoną idzie w kierunku Polski.
 3. Na przełomie 1943/1944 roku PPR i małe partie oraz organizacje lewicowe powołały quazi sejm podziemny Krajową Radę Narodową. Na jej czele stał Bolesław Bierut. W programie mieli hasła sojuszu z ZSRR oraz aliantami, bezpłatną służbę zdrowia, oświatę itp. W lipcu 1944 roku w Hełmie Lubelskim utworzono Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Który wydał manifest Lipcowy (22 Lipiec 1944)

Sprawa Polski w latach 1943-45r

W kwietniu 1943r. Radio niemieckie nadało komunikat w którym stwierdziło że, rosjanie we wsi Katyń zabili około 10 tysięcy polskich oficerów. Stalin kazał zabić oficerów, gdyż wiedział że, gdyby polska była pod panowaniem ZSRR to oni byliby przeciwnikami komunizmu.

Generał sikorski domagał się wyjaśnienia sprawy przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż w Szwajcarii. Odpowiedzią Stalina na to było zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie. Myślał już o nowym rządzie złożonym z polskich komunistów.

Czwartego lipca 1943 roku samolot z generałem sikorskim po kilkunastu sekundach runął do morza i generał zginął. Do dzisiaj nie wiadomo jaki był prawdziwy powód śmierci Sikorskiego, czy był to zamach czy wypadek.

Nowym premierem został Stanisław Mikołajczyk, był on działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie miał on już takiego autorytetu i charyzmy jak Sikorski.

Gdy armia czerwona wkroczyła na tereny Polski (za Bug) i utworzono PKWN rząd radziecki domagał się utworzenia jednego rządu polskiego. Nowy rząd Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej powstał z połączenia PKWNu i części rządu emigracyjnego, główną rolę odgrywali w nim komuniści i ich sojusznicy, a premierem został Edward Osóbka-Morawski.

Josep Broz Tito - partyzant komunistyczny, po wojnie przez wiele lat przywodca komunistyczny jugoslawi

Integracja europejska po II wojnie światowej

Europa była zniszczona po I i II wojnie światowej, to właśnie na jej terenie toczyły się największe walki. Dlatego politycy z 6 państw Europy zachodniej postanowili rozpocząć współpracę , na razie w wąskiej dziedzinie przemysłu ciężkiego czyli węgla i stali. Powstała w 1951 roku Europejska Wspólnota Węgla i Stali , do której należały : Francja, RFN, Włochy , Holandia, Belgia, Luxenburg. Głównym celem Wspólnoty i jej organów było wspieranie rozwoju gospodarczego, zwiększanie zatrudnienia i wzrost standardów życiowych w państwach członkowskich poprzez tworzenie i regulowanie wspólnego rynku. Współpraca się udała dlatego w 1957 w/w państwa podpisały TRAKTATY RZYMSKIE na mocy których powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Celem tej organizacji było powołanie wspólnego rynku dla państw członkowskich. Zniesiono wewnątrz tych państw wszystkie cła, poszerzono swobodę gospodarczą.

Cytaty z TRAKTATÓW RZYMSKICH 1957

ZDECYDOWANI stworzyć podstawy coraz ściślejszego związku między narodami Europy, ZDECYDOWANI zapewnić postęp gospodarczy i społeczny swych krajów poprzez wspólne działanie, usuwając bariery dzielące Europę, ZDECYDOWANI zachować i umocnić pokój i wolność przez połączenie swych zasobów, oraz wzywając inne narody Europy, które podzielają ich ideały, do połączenia się w wysiłkach,

Na czele EWG stał przewodniczący Komisji Europejskiej( tak jest do dziś). W 1973 do EWG przystąpiły W. Brytania, Dania , Irlandia, w 1981 Grecja, w 1986 Hiszpania , Portugalia.

W 1992 roku podpisano traktat w Maastricht , gdzie postanowiono ,że od 1999 powstanie unia walutowa oraz wspólna waluta euro, zmieni się nazwa na Wspólnotę Europejską , będzie prowadzona wspólna polityka zagraniczna oraz polityka bezpieczeństwa. Do Wspólnoty Europejskiej w 1995 Austria, Szwecja, Finlandia.

W 1997 podpisano traktat w Lizbonie na mocy którego powstała Unia Europejska , od tej pory UE jest nie tylko organizacją gospodarczą , ale i polityczną ,zajmuje się także przestrzeganiem prawa w krajach członkowskich. W 2004 roku Polska przystąpiła do UE. Obecnie UE liczy 27 państw.

HIS

Nowe państwo na mapie europy. Polska za Mieszka I

 1. Plemiona na ziemiach polskich:

  • Polanie
  • Wiślanie
  • Ślężanie
  • Pomożanie
  • Mazowszanie
  • Lędzinianie

  Plemiona te były poganami. Do najważniejszych bogów należeli:

  • Światowid
  • Perun
  • Słońce
 2. Pierwszym władcą historycznym był Mieszko I, który zarazem zapoczątkował dynastię piastów. Mieszko był księciem, gdyż na koronację nie zgadzał się cesarz niemiec.

 3. Chrzest polski (966 rok) przyjeła z rąk czeskich.

  przyczyny:

  • Niemcy nie będą mieli powodu najeżdżać na polskę pod hasłem chrystianizacji
  • Sojusz z czechami
  • Większa waga polski na arenie międzynarodowej
  • Jeden Bóg w całym państwie, co będzie prowadziło do jedności.

  Mieszko zawarł małżeństwo z księżniczką czeską Dobrawą.

 4. Państwo Mieszka I

  • stolica/gród - Gniezno
  • Gród - otoczony murami obronnymi teren administracyjno-wojskowy
  • Drużyna wojów - armia Mieszka
  • Daniny - mogą być w towarach (krowy, zboże, mleko), pracy lub pieniądzu.
 5. Dagome judex - Najstarszy dokument polski, który mieszko pisze do papieża prosząc, by ten przyjął polskę do rodziny państw chrześcijańskich i opisuje granice swojego państwa.

Czasy wojny i dyplomacji. Polska Bolesława Chrobrego.

 1. Do polski przybył biskup czeskich Wojciech, który nawracał polaków na pomorzu a następnie udał się do pogańskich prusów gdzie został zabity. Chrobry wykupił jego ciało i pochował w kateterze w Gnieźnie, Wojciech został świętym.
 2. W tysięcznym roku do Gniezna przybył cesarz Otton trzeci oficjalnie pomodli się u grobu świętego Wojciecha a naprawdę chciał omówić z chrobrym ideę uniwersalnej europy, gdzie będzie panował chrześcijaństwo na czele z papierzem, gdzie cesarz będzie dbał o pokój w europie, wszędzie będzie obowiązywała łacina i kultura chrześcijańska. Wydarzenie to nazywamy zjazdem gnieźnieńskim. Nie weszło ono w zycie gdyż cesarze bezpotomnie umiera.
 3. Wybór w niemczech nowego cesarza Henryka drugiego, który miał odmienną politykę niż jego poprzednik, oznaczało to wojnę z polską która trwałą od 1002 do 1018 roku. Chrobry częściowo opanował a następnie stracił Czechy, Morawy, Łużyce i Milsko. Do pokoju doszło w 1018 roku w Budziszynie na mocy którego Chrobry wycofuje się z Czech, Moraw i Łużyc.
 4. Najazd i złupienie kijowa przez Chrobrego w 1018 roku, a następnie przyłączenie Grodów Czernieńskich (Czerwień, Przemyśl).
 5. Koronacja Chrobrego na pierwszego króla polski w 1025 roku i jego śmierć w tym samym roku.