WOS

Wiedza o społeczeństwie

miejsce 14a

Lekcja Organizacyjna

Prawa i obowiązki ucznia

Obowiązki

Uczeń ma prawo do

Przygotowanie do sprawdzianu

Podróżujemy i żyjemy za granicą

 1. Strefa Schengen - grupa państw europejskich które zniosły granicę, nie jest przeprowadzana kontrola graniczna. Zwiększone kontrole wjazdu do strefy.
  1. Co oznacza dla polaków członkostwo w strefie Schengen?
 2. EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 3. Cele podróży zagranicznych
  • Zarobkowe, praca
  • Rodzinne
  • Służbowe
  • Wydarzenia sportowe, kulturalne
  • Turystyczne
 4. EURES - program międzynarodowego pośrednictwa pracy koordynowanego przez unię europejską.
 5. Gdzie szukać pomocy jeśli pracujemy za granicą?

Dochodzimy swoich praw

strona 58 - administracja zespolona i nie zespolona

Wpływamy na decyzję władz