ASSO

Administracja Serwerowymi Systemami Operacyjnymi

Rodzaje licencji Microsoft

Współpraca stacji roboczej z serwerem sieci lokalnej. Typy sieci komputerowych.

Sieć równorzędna (peer-to-peer)

Sieć klient serwer

Usługi sieciowe

FTP

Telnet

SSH

Usługi poczty elektronicznej

 1. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
  • służący do wysyłania poczty
  • port :587
  • szyfrowany :465
 2. Protokół POP3 (Post Office Protocol 3)
  • służący do pobierania poczty
  • port :110
  • szyfrowany :995
 3. Protokół IMAP (Internet Message Access Protocol)
  • służący do odbiera poczty
  • port :143
  • szyfrowany :993

Klasy adresów ip

Klasa Zakres adresu (pierwszy oktet) początek adresu
A 1 - 127 0
B 128 - 191 10
C 192 - 223 110
D 224 - 239 1110
E 240 -

127.0.0.1 - localhost, pętla zwrotna

Zadanie 1 - Adresacja IP

W sieci komputer posiada adres IP: 212.51.219.59 oraz maskę 255.255.255.192

Wylicz adres:

11010100.00110011.11011010.00111011  adres komputera
11111111.11111111.11111111.11000000  adres maski podsieci
11010100.00110011.11011010.00000000  adres sieci
11010100.00110011.11011010.00111111  adres rozgłoszeniowy

Wpisz Zakres adresów IP, które można przydzielić hostom w tej podsieci 212.51.219.1 - 212.51.219.62

Zapisz adres IP i maskę sieci w postaci skróconej 212.51.219.0/26

Zapisz w postaci binarnej następujące adresy IP

172.11.11.1  10101100.00001011.00001011.00000001
23.122.45.11 00010111.01111010.00101101.00001011

Określ, ile hostów można zaadresować w sieciach o następujących maskach:

255.255.255.0  254
255.128.0.0   8388606
128.0.0.0    214483646

Podaj zapis maski w notacji kropkowej

/32 255.255.255.255
/9 255.128.0.0
/15 255.254.0.0

Adresy prywatne

10.0.0.0/8
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/24

APIPA - 169.254.x.x

klasy IP (pierwszy oktekt)

192.168.200.15/28
maska:           255.255.255.240
adres sieci:        192.168.200.0
adres rozgłoszeniowy:   192.168.200.15
ilość adresów:       16
ilość adresów użytecznych: 14


192.168.100.200/24
maska:           255.255.255.000
adres sieci:        192.168.100.0
adres rozgłoszeniowy:   192.168.100.255
ilość adresów:       256
ilość adresów użytecznych: 254

10.20.30.40/29
maska:           255.255.255.248
adres sieci:        10.20.30.40
adres rozgłoszeniowy:   10.20.30.47
ilość adresów:       8
ilość adresów użytecznych: 6


10.100.200.0/23
maska:           255.255.254.0
adres sieci:        10.100.200.0
adres rozgłoszeniowy:   10.100.201.255
ilość adresów:       512
ilość adresów użytecznych: 510

10.20.50.60/30
maska:           255.255.255.252
adres sieci:        10.20.50.60
adres rozgłoszeniowy:   10.20.50.61
ilość adresów:       4
ilość adresów użytecznych: 2

10.20.50.60/30
maska:           255.255.255.252
adres sieci:        10.20.50.60
adres rozgłoszeniowy:   10.20.50.63
ilość adresów:       4
ilość adresów użytecznych: 2

10.20.30.40/28
maska:           255.255.240.0
adres sieci:        10.20.30.32
adres rozgłoszeniowy:   10.20.30.47
ilość adresów:       16
ilość adresów użytecznych: 14

10.20.100.200/29
maska:           255.255.248.0
adres sieci:        10.20.100.200
adres rozgłoszeniowy:   10.20.100.207
ilość adresów:       8
ilość adresów użytecznych: 6

10.20.150.0/22
maska:           255.255.252.0
adres sieci:        10.20.148.0
adres rozgłoszeniowy:   10.20.151.255
ilość adresów:       1024
ilość adresów użytecznych: 1022

10.20.30.233/28
maska:           255.255.255.240
adres sieci:        10.20.30.224
adres rozgłoszeniowy:   10.20.30.239
ilość adresów:       16
ilość adresów użytecznych: 14

10.20.30.160/25
maska:           255.255.255.128
adres sieci:        10.20.30.128
adres rozgłoszeniowy:   10.20.30.255
ilość adresów:       128
ilość adresów użytecznych: 126

Protokoły routingu

CIDR - adresacja bezklasowa