MENUTK

Montaż, eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej

miejsce 13b

Dyski Twarde

Sposoby adresowania danych

Struktura fizyczna dysku twardego

cluster - elementarna jednostka informacji

Techniki odczytu

Wszystkie typy pamięci na nośnikach magnetycznych działają na tej samej zasadzie - na poruszającym się dysku lub taśmie magnetycznej dokonywany jest zapis informacji. polegający na odpowiednim namagnesowaniu pól nośnika magnetycznego.

Parametry dysków twardych

parametr wartość
pojemność kilkadziesiąt GB do kilkanaście TB
liczba talerzy 1-4
liczba głowic fizyczne (liczba talerzy * 2) i logiczne (nawet kilkadziesiąt)
liczba cylindrów kilka -kilkanaście tysięcy
średni czas dostępu kilkadziesiąt milisekund
prędkości obrotowe 5400, 7200, 10 000, 15 000 rpm
szybkość transferu danych kilka-kilkanaście MB/s
szybkość odczytu
szybkość zapisu
MTFB średni czas bezawaryjnej pracy
S.M.A.R.T
wielkość bufforu cache kilkadziesiąt MB
zasilanie -12V, +5V, +12V
moc pobierania kilka, kilkanaście W
średnica dysku 3.5", 2.5" (przenośne lub laptopy)
interfejs wewnętrzny ATA (IDE, PATA), SATA, SATA Express, U.2, M,2, PCI EXpresss, FATA
interfejs zewnętrzny eSATA, USB, Thunderbold, Express Card

S.M.A.R.T

(ang. Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Oprogramowanie dysku, które monitoruje, analizuje i raportuje stan urządzenia, np. wysokość lotu głowicy, czas uzyskania nominalnej prędkości obrotowej. Jeśli następuje degradacja tych wielkości układ kontroli wysyła ostrzeżenie że dysk może ulec uszkodzeniu.

System zarządzania poborem mocy

System (ang. POwer Management) wyłącza silnik dysku i zaparkować głowicę, po pewnym czasie od momentu ostatniej operacji in/out wykonanej na dysku. Przejście dysku najpierw w stan jałowy (ang. idle) a następnie uśpienia (ang. SLeep lub Standby) powoduje znaczące zmniejszenie poboru mocy. System Power Management powoduje nawet dziesięciokrotnie zmniejsza poboru mocy przez nie używany dysk.

Interfejsy dysków twardych

Znane są trzy podstawowe typy interfejsów dyskowych

Inne interfejsy